جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۲

کلیپ / اخبار ۶۰ ثانیه‌ای صنفی _ رفاهی دانشگاه علوم پزشکی گناباد - شماره دوازدهم

کلیپ / اخبار ۶۰ ثانیه‌ای صنفی _ رفاهی دانشگاه علوم پزشکی گناباد - شماره دوازدهم

به همت سرویس صنفی رفاهی مفدا دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دوازدهمین شماره از کلیپ‌های اخبار ۶٠ ثانیه‌ای این سرویس تولید شد.

نریشن: ایمان دوستخواه

تدوینگر: ملیحه زحمتی