یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۰

جاءالحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا

فلسطین آزاد خواهد شد،چون کلام حق گویای آن است که حق خواهد آمد وباطل رفتنی خواهد بود.

روز قدس

گرامی میداریم آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان راکه روز قدس نامیده شد تا همگان بدانند قدس وسرزمین فلسطین تنها نیست وهمه ی ملتهای اسلامی وهمچنین همه ی ملتهای آزادی خواه دنیا بیاد قدس وبیاد سرزمین اشغال شده فلسطین هستند و تا روز رهایی از چنگ چپاول گران وغارتگران صهیونیست غاصب در کنارشان خواهند ماند.

به گزارش مفدا سیرجان ،آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان که به نام روز قدس نامیده شده است ،جایگاهی والا در ایران و در همه ی کشور های اسلامی و  نزدهمه ی آزادی خواهان جهان دارد ،وهر ساله با شکوهی خاص در همه ی شهرهای ایران اسلامی راهپیمایی روز قدس برگزار میشود .

با شیوع بیماری کرونا وبا توجه به سرایت این ویروس وبه جهت به خطر انداخته نشدن سلامت مردم عزیزمان برپایی این مراسم به صورت مجازی در جای جای کشور عزیزمان ایران بر گزار شد .

شهرستان سیرجان وهمچنین دانشکده علوم پزشکی و همه ی معاونت های تابعه این دانشکده با حضور چشمگیر دانشجویان ،اساتید وکارکنان وفعالین بسیج دانشجویی این روز را تکریم و گرامی داشتند .