جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۵

با حضور مسؤولان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه؛

برگزاری سلسله نشست‌های صمیمی دانشجویی در ماه میهمانی خدا

عکس

دکتر محمدرضا غلامی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و سایر مدیران و مسئولین، در تمامی دانشکده‌های این دانشگاه در نشستی صمیمانه که به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیران فرهنگی در دانشکده‌ها برگزار شد، با دانشجویان فعال در حوزه‌های مختلف دیدار و پای صحبت‌های آنان نشستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مفدا کرمانشاه، ماه میهمانی خدا امسال با تمام محدودیت هایی که کرونا به وجود آورده، برای دانشجویان در تمامی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رنگ و بوی متفاوتی داشت و نشست های صمیمی با مسئولین، بیان دغدغه‌ها و چالش ها، مشکلات و موانع در حوزه های مختلف و... موضوعاتی بود که افراد از آن صحبت کردند و مسئولین مثل همیشه شنونده آن بودند.

نشست هایی که برای دانشجویان و به دنبال آن صحبت از موضوعات مختلف و یافتن پاسخی برای سوال های بی جوابشان این ضیافت های افطاری را خاطره انگیز کرد و صمیمیت و همراهی بیشتر با مسئولین دانشگاه که دغدغه ای اصلی برای آنان می باشد را موجب گردید.

متولیان فرهنگی، مسئولین و دانشجویان دانشکده داروسازی اولین میزبان این جلسات هم اندیشی بودند و برپایی برنامه ها در فضایی باز باعث شد کرونا هم نتواند محدودیتی برای برگزاری این جلسات شود.

هم چنین مجموعه فرهنگی دانشکده های پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، مامایی و علوم تغذیه و صنایع غذایی نیز در ماه میهمانی خدا پذیرای حضور معاون فرهنگی، دانشجویی، نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، سایر مسئولین و مدیران دانشگاهی و دانشجویان بودند تا شاهد یک روز به یادماندنی و گپ و گفت های محور آن در سال ١۴٠٠ باشند./ انتهای پیام

کد خبرنگار؛ ٠۵١٠١٠١