چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۱

گاهنامه رسا منتشر کرد .

شگفتانه ای دیگر در دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سیرجان.

گاه نامه رسا

دومین شماره از نشریه دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان به همت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی در مانی سیرجان انتشار یافت.

 به گزارش مفدا سیرجان ،  این گاه نامه به همت :مدیر مسئول : پوریا خدابخشی
سردبیر: محسن علیمردانی
ویراستار: مهدی شهدوستی
صفحه آرا: مبینا مرادپور
هیئت تحریریه: نگین رفیع زاده، فاطمه مومنی، زهرا سلمانی نژاد، آیدا زندی

تهیه وآماده انتشار شده است .جهت مراجعه به این گاه نامه میتوانید :

دریافت فایل پی دی اف نشریه
http://src.sirums.ac.ir/images//pdf/resa_student_magazine.pdf