سه‌شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۲:۱۸

خرمشهر را خداآزاد کرد .

خرمشهر شهر خون شهر قیام آزاد شد.

خرمشهر

سوم خرداد ماه سالروز آزادی خرمشهر قهرمان را گرامی میداریم وجاودان باد لحظه ی آزادی را برای همه ی آزاد مردان .وچه زیبا گفت رهبر عزیزمان که خرمشهر های دیگری هست که باید آزاد شوند .وجاودان باد وحدت همه ی آزادی خواهان را که به دنبال دنیایی هستند که در آن کودکان بدون ترس ووحشت از جنگ وخون ریزی شادمان زندگی کنند .دیری نمی پاید که با ظهور حجت حق آزادی جهان محقق شود .