سه‌شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۲:۵۹

در معاونت آموزش ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی سیرجان صورت گرفت

جلسه ی هم اندیشی ائمه جماعت با فعالان فرهنگی در دانشکده

نماز

جلسه هم اندیشی ائمه جماعت در معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سیرجان برگزارشد.‌ مدیر فرهنگی دانشکده در خصوص تشکیل جلسه گفت:اساتید و کارمندان و دانشجویان فعال در این حوزه با احساس مسئولیت بیش از پیش ورود کرده وترغیب آنهاباعث رشد و ارتقاء فرهنگ اقامه نماز می شود .

به گزارش مفدا سیرجان :جلسه ای با حضور مدیر دانشجویی،فرهنگی وائمه جماعت مساجد دانشکده وخوابگاههای دانشجویی وهمچنین فعالان فرهنگی در معاونت آموزشی برگزار شد .

در این جلسه خواجویی مدیر داننشجویی،فرهنگی ضمن تشکر از حضور مدعوین در این جلسه وگرامی داشتن سالروز آزادی خرمشهر بیان کرد :آزادی خرمشهر قهرمان نماد قدرت همه ی مردم ایران اسلامی در برابر ظلم وستم است که خواهان آزادی وسربلندی این سرزمین وهمه ی جهان اسلام است .

در ادامه مدیر دانشجویی فرهنگی گفت :با توجه به جایگاه نماز ونقش موثر آن در زندگی همه ی ما ومخصوصا جوانان این مهم را میطلبد که فعالیت هایی صورت گیرد که جایگاه وارزش نماز در بین جوانان ودر دانشگاهها در بین دانشجویان ،اساتید وهمکاران، والا وشاخص باشد .ودر این زمینه نقش ائمه جماعت پررنگ وحائز اهمیت است، که با حضور همیشگی خود در بر پایی نماز جماعت و تشویق برای خواندن نماز اول وقت باعث حضور فعال وهمیشگی نمازگزاران خواهد شد .