دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۶

تسلیت عرض مینماییم سالروزارتحال امام امت حضرت امام خمینی (ره) وگرامی میداریم یاد وخاطره قیام خونین پانزدهم خرداد

ارتحال امام

رحلت جانسوز امام امت حضرت امام خمینی (ره) در روز چهاردهم خردادزخمی شد بر دل مردم ایران چرا که پیر فرزانه خود را از دست داده وکشتی انقلاب نوپای ایران در امواج پر تلاطم دریای مشکلات زمان خود بی سکان دار مانده بود که باعث رنج وغم ودرد ،در دل ایران وایرانی شد.اما از آنجایی که این انقلاب از ثمره خون هزاران شهید گلگون کفن به بار نشسته بود در مدتی اندک مردی از جنس ایمان وعمل ومهر به تشخیص نمایندگان خبرگان رهبری سکان این انقلاب را به دست گرفت وتا به امروز بعد از گذشت چهل سال همچنان با افتخار، پاینده وجاودان مانده است .