دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۳

مذهب جعفری و ایده احمد دارم........من به این فخر کنم ،دولت سرمد دارم.

شهادت جانسوز شیخ الائمه،رئیس مذهب جعفری، حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت وتعزیت عرض مینماییم .

شهادت امام جعفر

امام جعفر صادق (ع) ششمین امام شیعیان جهان فرزند امام محمد باقر (ع)و از نوادگان پیامبر اکرم (ص)،در روز بیست وپنجم شوال سال 148هجری قمری به دستور منصور دوانیقی ،حاکم وقت ستمکار عباسی به شهادت رسید . آن حضرت در 31 سالگی ،پس شهادت پدر بزرگوارشان امام محمد باقر(ع)عهده دار مسئولیت امامت وهدایت مسلمین شد .

امام جعفر صادق (ع)به همراه پدرگرامیشان بزرگترین مرکز علمی آن روز جهان اسلام را در شهر مدینه پایه گذاری کرد و عده بیشماری شاگرد از جمله جابربن حیان را پرورش وازچشمه زلال علم سیراب نمودند.

در پایان ضمن تسلیت شهادت آن امام همام نقل سخن کنیم از سخنان گهربار ایشان .

امام جعفر صادق (ع) میفرمایند :"دانش بجویید وهمراه با کسب دانش،خود را با بردباری و  وقار زینت بخشید و نسبت به کسی که به او دانش می آموزید ،فروتن باشید ."