پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۸

در نخستین نشست مجمع عمومی اعضای شورای صنفی؛

دبیر کل شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انتخاب شد/ معرفی دبیران خوابگاه‌ها و دانشکده‌ها

شورای صنفی

طی نشست اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دبیر کل و دبیران خوابگاه‌ها و دانشکده‌های این دانشگاه به اتفاق آرا انتخاب شدند.

به گزارش مفدا_زاهدان، نخستین نشست مجمع عمومی اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان عصر امروز در محل سلف سرویس خواهران برگزار شد.
در این نشست عمومی که با حضور اعضای شورای صنفی دانشجویان، مدیر فرهنگی دانشگاه و دبیر کمیته انضباطی دانشجویان برگزار شد؛ دبیران شورای صنفی در خوابگاه‌ها و دانشکده‌های متبوع به اتفاق رای اعضای این شورا انتخاب و معرفی شدند.
بر اساس این آرا؛
۱_آقای عبیداله موحد، به عنوان دبیر دانشکده پزشکی
۲_آقای شهاب فیاض نیا، دبیر دانشکده دندان پزشکی
۳_آقای ابوالفضل درویش نیا، دبیر دانشکده توان بخشی
۴_آقای احسان رحیمی دادکان، دبیر دانشکده بهداشت
۵_حبیب بجارزهی، دبیر دانشکده پرستاری و مامایی
۶_سرکار خانم فائزه کماندار، دبیر خوابگاه نرگس
۷_سرکار خانم زینب محیط، دبیر خوابگاه یاس
۸_آقای عبدالباسط ربانی، دبیر خوابگاه شهید مسلم کیخا
۹_آقای حسینعلی رهداری، دبیر خوابگاه فجر
۱۰_ سرکار خانم حوا حسین زهی، دبیر خوابگاه نور
۱۱_آقای پرویز سهرابی، دبیر خوابگاه قدس
۱۲_سرکار خانم مهسا فرج عبداللهی، دبیر خوابگاه مریم معرفی شدند.

گفتنی است در پایان این نشست دو ساعته نیز رای گیری مهم انتصاب دبیر کل شورای صنفی دانشجویان با حضور دبیران خوابگاهها و دانشکدههای متبوع انجام شد که در این رای گیری آقای عبدالباسط ربانی، دانشجوی رشته پزشکی و دبیر خوابگاه شهید مسلم کیخا با کسب بیشترین میزان از آرای انتخابی به عنوان دبیر کل شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منصوب شد.


شایان ذکر است جلسه بعدی این شورا نیز صبح روز شنبه با حضور معاون فرهنگی و امور دانشجویی در محل ستاد مرکزی برگزار خواهد شد.