دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۳

پوستر/ انتخابات انجمن های علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

انتخابات انجمن علمی

انتخابات الکترونیکی انجمن های علمی دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی و بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۷ الی ۲۸ شهریور برگزار می گردد.