دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۲

حضور رئیس و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در وبینار «پیشگیری از خودکشی»

اداره مشاوره - گناباد

رئیس و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در وبینار آموزشی «نقش ادارات مشاوره و سلامت روان دانشجویان در پیشگیری از خودکشی» حضور یافتند.

به گزارش مفدا – گناباد، به مناسبت هفته پیشگیری از خودکشی و با هدف آموزش و دانش افزایی، وبینار «نقش ادارات مشاوره و سلامت روان دانشجویان در پیشگیری از خودکشی» توسط دفتر مرکزی اداره مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امروز دوشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۰ ویژه روسا و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان برگزار گردید.

«۱۹ لغایت ۲۵ شهریور ماه» از سوی سازمان بهداشت جهانی و با شعار «با عمل، امید بسازیم» به عنوان هفته پیشگیری از خودکشی نامگذاری شده است.

یکی از مهمترین رسالت دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، ایجاد فضایی ایمن است و خودکشی یک دانشجو می‌تواند سایر دانشجویان و کل مجموعۀ دانشگاهی را متأثر سازد؛ در این رابطه، مشاوران و متخصصان روان، مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند؛ آنان می‌توانند با شناسایی دانشجویان در معرض خطر و با استفاده از غربالگری و به کارگیری تخصص خود جهت مشاوره دانشجویانِ در معرض خطر، در رابطه با پیشگیری از خودکشی در این قشر، کمک شایانی نمایند.

ارائه گزارش اولیه نتایج طرح غربالگری سلامت روان با تأکید بر رفتارهای خودآسیب رسان توسط دکتر فرهاد طارمیان رئیس دفتر مرکزی اداره مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت، معرفی نظریه بین فردی خودکشی توسط دکتر فرشاد بهاری از کارشناسان این مرکز، پنل تخصصی رفتارهای خودآسیب رسان در دستیاران و جمع بندی نهایی از دیگر برنامه‌های این وبینار بود.

شایان ذکر است خانم دکتر نجمه‌سادات حاجی‌وثوق رئیس اداره مشاوره و سلامت روان به همراه خانم زهره خدادادی و آقای حسین محسن‌زاده از کارشناسان مرکز در این وبینار شرکت داشتند.