دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۳

نشریات دانشجویی؛

برگزاری جلسه کمیته ی "ناظر برنشریات دانشجویی" در دانشگاه علوم پزشکی دزفول

د ع پ دزفول

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، هفتم مهر ماه سال جاری در اتاق مدیر فرهنگی با حضور مدیر فرهنگی، کارشناس و اعضای کمیته ناظر  برگزارگردید.

به گزارش مفدا دزفول، جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، هفتم مهر ماه سال جاری در اتاق مدیر فرهنگی با حضور مدیر فرهنگی، کارشناس و اعضای کمیته ناظر  برگزارگردید.

کارشناس نشریات "شمس الهی" اظهار داشت: در این جلسه ۲دستور کار به شرح زیر مورد بحث و بررسی اعضاء قرار گرفت.

۱- گزارش برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول برای شرکت در شورای نظارت برنشریات دانشگاه توسط کارشناس نشریات ارائه گردید

۲-پایش صفحات فضای مجازی مربوط به دانشگاه توسط کمیته ناظر بر نشریات

"برنامه زمانبندی انتخابات نمایندگان مدیران مسئول عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در سال جاری"

تاریخ

ایام هفته

تعداد روز

شرح

مستند(ماده)

ردیف

۲۱ تا ۲۴ شهریور

یکشنبه تا چهارشنبه

۴

ثبت نام کاندیداها

۱۱

۱

۲۷شهریور

شنبه

۱

استعلام

۸

۲

 ۲۸شهریور

یکشنبه

۱

اعلام اسامی کاندیداها

۱۲

۳

   ۲۹ شهریور

دوشنبه

۲

اعتراض به اسامی

تبصره ماده ۱۲

۴

۳۱شهریور تا ۲مهر

چهارشنبه تا جمعه

۳

تبلیغات کاندیداها

۱۳

۵

۳مهر

شنبه

۱

زمان برگزاری

۱۱

۶

۴و ۵مهر

یکشنبه و دوشنبه

۲

اعتراض به نتایج

۲۱

۷

۶

سه شنبه

۳

رسیدگی به اعتراض نتایج

۲۱

۸

۷

چهارشنبه

۱

کمیته ناظر بر نشریات

۱۹

sendComment

    commentHint
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.