یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۹

آشنایی با اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی فسا

تربیت بدنی

اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی فسا با هدف آشنایی دانشجویان جدیدالورود با فضاهای ورزشی دانشگاه، اهداف و برنامه های تربیت بدنی به انتشار بروشور "آشنایی با اداره تربیت بدنی" پرداخته است.

به گزارش مفدا فسا، اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی فسا با هدف آشنایی دانشجویان جدیدالورود با فضاهای ورزشی دانشگاه، اهداف و برنامه های تربیت بدنی به انتشار بروشور "آشنایی با اداره تربیت بدنی" پرداخته است.

آقای فرزاد خسروی سرپرست اداره تربیت بدنی دانشگاه ضمن اشاره به تاثیر ورزش در زندگی انسان گفت: این مهم تا حدی حائز اهمیت است که در پیشگیری، کنترل و درمان بسیاری از بیماری های انسان موثر است. 
وی افزود: اداره تربیت بدنی، در جهت رشد و شکوفایی ابعاد مختلف انسان با پرداختن به فعالیت های شاد و سلامت بخش ورزشی فعالیت می نماید و ورزش دانشجویی دانشگاه از گذشته تا کنون یکی از قطب های مهم ورزش کشور بوده است.

خسروی ادامه داد: به منظور آشنایی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی فسا و کلیه دانشجویان با اداره تربیت بدنی، معرفی اماکن و سالن های ورزشی دانشگاه، فعالیت و مسابقات انجام شده در دانشگاه و خوابگاه، انجمن های ورزشی دانشجویی، ورزش قهرمانی، المپیادهای درون منطقه ای و توسعه فرهنگ و ورزش همگانی در خوابگاه ها بروشوری  با عنوان آشنایی با اداره تربیت بدنی توسط اداره تربیت بدنی دانشگاه تهیه و به صورت مجازی در اختیار دانشجویان دانشگاه قرار گرفته است.

بروشور آشنایی با اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی فسا