پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ - ۰۴:۰۱

گزارشی از :

همایش بزرگ استانی تدبر در قرآن کریم ویژه جامعه دانشگاهی نظام سلامت استان بوشهر /به همراه تصویر

ف78

همایش بزرگ استانی تدبر در قرآن کریم ویژه جامعه دانشگاهی نظام سلامت استان بوشهر با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان بوشهر، اولین پایتخت قرآنی ایران برگزار شد.

به گزارش مفدا بوشهر، همایش بزرگ استانی تدبر در قرآن کریم ویژه جامعه دانشگاهی نظام سلامت استان بوشهر با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان بوشهر، اولین پایتخت قرآنی ایران برگزار شد.
در این رویداد قرآنی که با حضور استاد رضازاده از اساتید برجسته تدبر در قرآن کریم کشور برگزار گردید، راز محبوبیت با همنشینی سوره همزه در نوبت صبح با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نوبت عصرگاهی نیز راز علم با همنشینی سوره تکاثر ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار گردید.
گفتنی است در هر دو نشست تدبر در قرآن کریم، شرکت کنندگان به گفتگو و مباحثه در خصوص مطالب ارائه شده پرداختند و در پایان نیز فرم های نظرسنجی در میان حاضرین توزیع گردید.