دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۵

دومین نسخه گاهنامه ایمپالس

4شس5

دومین نسخه گاهنامه ایمپالس با صاحب امتیازی نشریه علمی پرستاری انجمن علمی دانشجویی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منتشر شد.
ناظر علمی: فاطمه حیدری، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مدیر مسئول: حنانه نیک نیا
سردبیر: زهرا اسماعیلی
صفحه آرا: میلاد صادقی، محمدرضا ملک‌زاده
ویراستار: فاطمه حیدری، زهرا اسماعیلی

sendComment

    commentHint
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.