شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ - ۰۷:۴۵

شماره چهارم فصل نامه علمی و فرهنگی لیان طب

شماره چهارم فصل نامه علمی و فرهنگی لیان طب

انتشار شماره چهارم فصل نامه علمی و فرهنگی لیان طب
*صاحب امتیاز جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 مدیرمسئول :سولماز غلامی
 سردبیران: فاطمه پورغالم، فاطمه کدایی، فاطمه سادات مکی
 صفحه آرا و گرافیست: امیرحسین کیانی
 ویراستاران: فاطمه سلیمانی، پارسا فاطمی، فاطمه مشیری
 دبیر بخش خبر: سینا رشتی
 مدیریت فضای مجازی: صدف رضایی
طراح: رضا فلاح فرد، امیرحسین کیانی
اعضای هیئت تحریریه:
محدثه بازپیچ
محمدحسین بردستانی
یزدان بهمئی
زهرا تلخایی
مرجان حاجیزاده
سینا رشتی
افشین زارع
حمیده زارعپور
مریم زارعی
ژیلا زکی پور
بشرا عباسزاده
سینا محمدآبادی
فاطمه کدایی
امیر مرکبی

sendComment

    commentHint
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.