چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۳

اداره تغذیه ؛

برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت دانشجویی و کارشناسان اداره تغذیه با "پیمانکار طبخ ۱۴۰۱"در دانشگاه علوم پزشکی دزفول

د ع پ دزفول

جلسه ای با حضور مدیریت دانشجویی، کارشناس تغذیه، کارشناس بهداشت محیط و همچنین پیمانکار طبخ سال جدید در معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار گردید.

به گزارش مفدا دزفول، در روز دوشنبه مورخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ جلسه ای با حضور مدیریت دانشجویی "پاپی سیاه زاده"، کارشناس تغذیه "صانعی پور"، کارشناس بهداشت محیط "صالح نیا "و همچنین پیمانکار طبخ در معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار گردید.
در این جلسه حساسیت های تغذیه دانشجویی از نظر کیفیت و کمیت و همچنین لزوم همکاری پیمانکار طبخ در روند تهیه، طبخ و توزیع غذا مطرح گردید.

sendComment

    commentHint
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.