یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۲

با حکم وزیر بهداشت؛

روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی لرستان، قزوین، شاهرود، گناباد، خراسان شمالی و اردبیل منصوب شدند

انتصابات

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دراحکام جداگانه ای با توجه به نامه دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه کمیته مذکور، سرپرستان دانشگاه های علوم پزشکی لرستان، قزوین، شاهرود، گناباد، خراسان شمالی و اردبیل را به عنوان روسای این دانشگاه ها منصوب کرد.

به گزارش مفدا ، متن این احکام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر بهرام دلفان
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

باسلام ؛
       پیرو ابلاغ  و با توجه به نامه شماره ۳۸۴۷/۱۴۰۱/دش مورخ ۱۶ خرداد ماه جاری، دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان منصوب می‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
      امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر عبدالله دیدبان
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

باسلام ؛
       پیرو ابلاغ  و با توجه به نامه شماره ۳۸۴۷/۱۴۰۱/دش مورخ ۱۶ خرداد ماه جاری دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین منصوب می‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
      امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.


جناب آقای دکتر حسین شیبانی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

باسلام ؛
       پیرو ابلاغ شماره ۱۲۸۹/۱۰۰ و با توجه به نامه شماره ۳۸۴۷/۱۴۰۱/دش مورخ ۱۶ خرداد ماه جاری دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود منصوب می‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
      امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر رضا احمدی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

باسلام ؛
       پیرو ابلاغ و با توجه به نامه شماره ۳۸۴۷/۱۴۰۱/دش مورخ ۱۶ خرداد ماه جاری دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد منصوب می‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
      امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر سید جواد پورنقی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

باسلام ؛
       پیرو ابلاغ  و با توجه به نامه شماره ۳۸۴۷/۱۴۰۱/دش مورخ ۱۶ خرداد ماه جاری دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی منصوب می‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
      امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر علی محمدیان اردی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

باسلام ؛
       پیرو ابلاغ  و با توجه به نامه شماره ۳۸۴۷/۱۴۰۱/دش مورخ ۱۶ خردادماه جاری دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل منصوب می‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
      امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

sendComment

    commentHint
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.