شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۶

کاری از سرویس فرهنگی مفدا جیرفت ؛

معرفی کتاب/ نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاههای جهان

ضوابط پوشش

هدف از تالیف کتاب، آشنایی دانشگاهیان با انواع پوشش در دانشگاههای کشورهای آمریکا، اروپا، آسیا، آفریقا و استرالیا و همچنین مقایسه آنها با ضوابط پوشش در دانشگاههای ایران از سوی انجام شده است در این کتاب ضوابط پوشش ۴۲ دانشگاه معتبر جهان به صورت کامل ذکر شده است که با هم بخش های از مقدمه کتاب را میخوانیم.

به گزارش مفدا جیرفت ، کتاب نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاههای جهان به منظور آشنایی دانشگاهیان با انواع پوشش در دانشگاه های کشورهای آمریکا، اروپا، آسیا، آفریقا و استرالیا و همچنین مقایسه آن ها با پوشش در دانشگاه های ایران انجام شده است.

مقدمه کتاب:

در میان واژه ها، قانون از جمله واژه هایی است که در تمامی جوامع بشری مفهومی مشترک را در ذهن تداعی می کند و هدف از آن برقراری نظم، آرامش و امنیت در جامعه می باشد و چه بسا اگر قانون بیانگر اراده عمومی و خواسته های افراد جامعه باشد به مراتب موجبات پیشرفت، رشد و ایجاد بستری مناسب برای رسیدن به ارزش های متعالی انسانی را نیز به دنبال خواهد داشت.

پس از داشتن ضابطه و قانونمندی جهت دستیابی به اهداف جمعی و پایبندی به اصول انسانی در فضای توام با آرامش در هر مجموعه ای امری ضروری به نظر می رسد.

از سوی دیگر یکی از مهم ترین شئون انسانی، منزلت اجتماعی انسانهاست که با عوامل مختلفی مرتبط است از جمله این عوامل چگونگی حضور در جامعه به خصوص از جهت ظاهری و نوع پوشش است. به تعبیر همگان پوشش مناسب، شامل آراستگی، وقار و نظم در ظاهر را شامل می شود. بنابراین در محیط کار، تحصیل، پژوهش و تحقیق، کوچه و خیابان و … هر یک به اقتضای خود نوع پوشش خاصی را می طلبد. همچنین این پوشش نماینگر فرهنگ خاص آن محیط است. به عبارت بهتر فرهنگ، تمدن و حتی شرایط اقلیمی هر جامعه ای تعیین کننده کیفیت و نوع پوشش افراد جامعه است.

در پژوهش بعمل آمده در بیش از ۱۵۰ دانشگاه در کشورهای مختلف جهان اکثریت قریب به اتفاق دانشگاهها دارای ضوابط نوع خاص و ویژه پوشش متناسب با محیط آموزش می باشند. نکته ای که قابل تامل است این که در محیط مقدس آموزش و تعلیم در هر کجای جهان می توانیم موارد مشترک را جستجو کنیم و آن کیفیت پوشش حرفه ای مناسب با محیط درس و تدریس و وجود دستورالعمل متناسب با آن می باشد. علت و ضرورت ضوابط مندی محیط نه تنها بر باورمندی بر اصول ارزشی که حاکی از جهان بینی آنهاست می باشد، بلکه اکثریت آنها براساس نوع ضرورت های محیطی و ایمنی و آرامش روحی و روانی متناسب با پیشرفت کار پایبندی به ضوابط خاص پوشش را الزام می دارند و چگونگی وضعیت ظاهری را برخاسته از شان محیط علم و فرهنگ محیط آموزشی و جلب رضایت عواملی که در محیط مشغول تعلیم و تربیت می باشند، می دانند و از همه مهم تر اینکه در هر جامعه انسانی، رعایت نظم، ضابطه، قانون بومی و خاص هر مجموعه در اولویت امور جهت دستیابی به اهداف خاص و کار ویژه مجموعه ضروری است.

کتاب حاضر در دو بخش و با هدف آگاهی، بهره گیری از تجارب و کیفیت ضابطه مندی دانشگاه های جهان در امر پوشش در دانشگاه ها و محیط علمی، آموزشی و در راستای بهبود بخشی اخلاق دانشجویی و خصوصاً بهبود وضعیت دانشجویان از جهت کیفیت ظاهری حضور با رعایت ایجاد موازنه بین قانون و اخلاق گردآوری شده است.

بخش «ضوابط پوشش مراکز دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران» در نگاه اول به تاریخچه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، آئین نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می پردازد.

sendComment

    commentHint
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.