پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۰

در نشست آمایشی کمیته تحقیقات دانشجویی قطب پنج؛

ایجاد زمینه های همکاری مشترک در حوزه های پژوهشی، مورد بررسی قرار گرفت

نشست کمیته تحقیقات قطب پنج

سرپرستان و دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه های قطب پنج علوم پزشکی کشور، در نشستی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز, گرد هم آمدند.

به گزارش مفدا لارستان؛ روز چهارشنبه، اول تیرماه،  سرپرستان و دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی شعب قطب پنج دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نشستی، به میزبانی دفتر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گرد هم آمدند. در نشست مذکور حامد دلام، سرپرست و احمد رضا عیدی، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان نیز حضور داشتند.

حاضرین در این جلسه،  عملکرد دوره گذشته خود را، گزارش کردند و تجربیات حوزه متبوع را، با دیگر شعب در میان گذاشتند، در ادامه نیز در مورد اهداف و برنامه های آتی به بحث و تبادل نظر پرداختند، در پایان، از سوی اعضاء پیشنهاداتی راهبردی، جهت ارتقاء کمی و کیفی عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی شعب قطب پنج علوم پزشکی کشور، ارائه شد که نهایتا، تصمیماتی اتخاذ گردید، ازجمله این تصمیمات، می توان به موارد ذیل، اشاره کرد:

_ ایجاد زمینه همکاری های مشترک در حوزه های پژوهشی
_ برنامه ریزی برای برگزاری مدرسه های فصلی 
_ ارتقا بازدیدهای بین دانشگاهی
_ ارائه برنامه جهت تورهای علمی
_ طرح های مشترک پژوهشی تحت نظارت سرپرستان کمیته تحقیقات
_ نحوه برگزاری کنگره همکار قطب جنوب و...