یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۷

خدمات و تسهیلات اداره رفاه دانشجویی

توّجه: کلیه تسهیلات ارائه شده براساس مقررات و آئین نامه های صندوق رفاه دانشجویان بوده و در قبال ارائه اصل تعهد محضری دانشجویان به همراه کپی حکم کارگزینی ضامن کارمند یا کپی پروانه کسب ضامن دارای شغل آزاد می باشد.

وام تحصیلی و مسکن:

ثبت نام از کلیه دانشجویان روزانه متقاضی و افتتاح شماره حساب مربوطه جهت واریز وام براساس اطلاعیه های صادره از این اداره

۱- میزان وام تحصیلی در نیمسال اول ،دانشجویان مجرد: ۱۵.۷۵۰.۰۰۰ ریال و متاهل۳۱.۵۰۰.۰۰۰ریال و در نیمسال دوم دانشجویان مجرد: ۱۹.۲۵۰.۰۰۰ریال و متاهل۳۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال میباشد .

۲- به دانشجویان متأهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند ۲.۰۰۰.۰۰۰ریال تسهیلات اولاد تعلق می گیرد.

*** مدت استفاده از وام تحصیلی در طول تحصیل با رعایت مقررات آموزشی به شرح زیر می باشد:
- مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر ۴ نیمسال تحصیلی از شروع تحصیل
- مقطع کارشناسی پیوسته حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی از شروع تحصیل
- مقطع دکترای حرفه ای حداکثر ۱۴ نیمسال تحصیلی از شروع تحصیل
   تذکر: به تمامی وام های دریافتی ۴ درصد کارمزد تعلق می گیرد.

وام ضروری :

 ۱-وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه که در نتیجه رویدادها با مشکل مالی روبرو می شوند، به شرط گذشت یک نیم سال از شروع تحصیل به شرح زیر  پرداخت می گردد.


 - دکتری عمومی،کاردانی، کارشناسی ناپیوسته،کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ریال
-  دکترای ph.d  و تخصص (دستیاران) مبلغ  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

  حداکثر تعداد دفعات دریافت وام ضروری در طول تحصیل در صورت تآمین منابع اعتباری به شرح ذیل می باشد:

*مقاطع کاردانی،کارشناسی ناپیوسته،کارشناسی ارشد ناپیوسته:حداکثر ۱ نوبت
*کارشناسی پیوسته: حداکثر ۲ نوبت
*دکترای حرفه ای: حداکثر ۳ نوبت
*مقاطع دکترای تخصصی و دکترای پژوهشی و تخصص)دستیاران((Ph.D): حداکثر ۲ نوبت

۲-علاوه بر وام ضروری عادی ؛ به رتبه های اول تا سوم مسابقات سراسری قرآنی،فرهنگی, ورزشی ، علوم پایه و کارورزی و.... صرفاً یکبار  در هر مقطع مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  نیز پرداخت می گردد.


۳- به متقاضیان نهایی حج عمره و زیارت عتبات، مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال پرداخت می گردد

ودیعه مسکن :

    ۱- ودیعه مسکن به دانشجویان متأهل دوره روزانه که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه معتبر دارای کد رهگیری ارائه نمایند؛ در طول هر مقطع تحصیلی فقط برای یکبار پرداخت می گردد.
*مبلغ وام ودیعه مسکن ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
*به دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای بعد از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل و با رعایت سنوات مجاز تحصیلی ودیعه مسکن پرداخت می گردد.
*به دستیاران تخصصی، دکترای تخصصی و دکترای پژوهشی و کارشناسی ارشد ناپیوسته بلافاصله بعد از شروع تحصیل ودیعه مسکن پرداخت میگردد.
* با توجه به افزایش سرانه ودیعه مسکن، متقاضی موظف است جهت دریافت ودیعه مسکن تعهد محضری با دوضامن اخذ نماید.
*ودیعه مسکن پرداختی نمی تواند بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه باشد و به دانشجویانی که بابت پیش پرداخت اجاره بها وجهی پرداخت ننموده اند، ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد.
*درصورتی که زوجین دانشجو باشند، به هر دو نفر آنان ودیعه مسکن )مشروط بر آنکه جمع مبلغ دریافتی آنها بیشتر از ۱.۵ برابر مبلغ مصوب نباشد( تعلق می گیرد.
*به دانشجویان میهمان ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد.
*منزل اجاره ای می بایست، در شهر محل تحصیل یا شهرهای حاشیه ای محل تحصیل که قابل تردد هستند باشد.
*دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت نموده اند، در زمان فراغت از تحصیل ، ترک منزل اجاره ای، اتمام سنوات مجاز، ترک تحصیل ، انصراف ، اخراج یا متارکه، باید میزان ودیعه دریافتی را واریزنمایند.
تسهیلات تولد فرزند:
در صورت تولد فرزند دانشجویانی که در زمان تحصیل روی داده است، به مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تسهیلات تولد فرزند اعطاء می گردد.
*در صورتی که زوجین دانشجو باشند این تسهیلات به هر دو نفر آنها تعلق خواهد گرفت.
*به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ارائه مدارک ومستندات لازم حداکثر تا سقف ۱.۵برابر مبلغ وام تولد فرزند ، تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود.
تسهیلات ازدواج
وام ازدواج صرفا به دانشجویان دوره روزانه غیر شهریه پرداز که در حال تحصیل، عقد رسمی نموده اند، برای یک نوبت و حداکثر تا یکسال بعد از تاریخ عقد رسمی با ارائه عقد نامه دائم محضری و سرانه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعلق می گیرد.
* ارائه تعهد محضری به عنوان ضمانت دریافت تسهیلات ازدواج  الزامی است.
* به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ارائه مدارک و مستندات لازم حداکثر تا سقف ۱.۵برابر مبلغ وام ازدواج ، تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود.
* در خصوص دانش آموختگانی که حداکثر سه ماه بعد در مقطع بالاتر پذیرفته می شوند و تاریخ وقوع عقدرسمی آن ها در این بازه زمانی می باشد وام ازدواج اعطاء می گردد.
* در صورتیکه زوجین دانشجو و مشمول دریافت تسهیلات مذکور می باشند، با رعایت سایر شرایط به هر دونفر تسهیلات ازدواج تعلق می گیرد.

وام شهریه دانشجویان شهریه پرداز :
دانشجویان شهریه پرداز متقاضی وام مذکور ضمن ارائه تعهد محضری مربوطه و تکمیل فرم وام می توانند شهریه هر ترم را بصورت وام درخواست نمایند.


۱-دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا مبلغ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال در ۴نوبت،هرنوبت حداکثرمبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال–مقطع کارشناسی پیوسته تا مبلغ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ۸ نوبت،هرنوبت حداکثرمبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال- مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته تا مبلغ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ۴ نوبت،هرنوبت حداکثرمبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال- مقطع دکترا تا مبلغ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ۵ نوبت،هرنوبت حداکثرمبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 ۲- وام شهریه فقط به حساب آموزش کل دانشگاه واریزمی گردد.

۳- نحوه بازپرداخت وام شهریه بصورت اقساط و شش ماه بعد از فراغت از تحصیل می باشد.

تذکر : (به دانشجویانی که فاقد سند تعهد محضری باشند، هیچ گونه وامی پرداخت نمی شود.)
 
کمک هزینه خاص:

 پرداخت مبلغ ۲۰میلیون ریال وام بلاعوض به دانشجویان حادثه دیده در بلایای طبیعی، سوانح و تصادفات، مبتلایان به بیماری های خاص و پر هزینه و موارد مشابه با تشخیص ریاست صندوق رفاه

 اجاره بهای خوابگاههای سال۱۳۹۹ :

میزان اجاره بهای خوابگاههای دانشجویان مجرد بدین شرح می باشد:

ردیف

ظرفیت اتاق هزینه ماهیانه ردیف ظرفیت اتاق هزینه ماهیانه
۱ ا نفره ۷۸۳.۰۰۰ ۱ ۶ نفره ۴۶۹.۰۰۰
۲ ۲ نفره ۷۲۸.۰۰۰ ۲ ۷ نفره ۴۴۹.۰۰۰
۳ ۳ نفره ۵۷۷.۰۰۰ ۳ ۷ نفره ۴۰۳.۰۰۰
۴ ۴ نفره ۵۳۶.۰۰۰ ۴ ۹ نفره ۳۶۰.۰۰۰
۵ ۵ نفره ۵۰۳.۰۰۰ ۵ بیش از ۹نفر ۲۰۲.۰۰۰

 ضمنا میزان اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویان مجرد که به دلیل طولانی شدن مدت تحصیل متقاضی استفاده از خوابگاه می‌باشند تا سقف ۳ نیمسال تحصیلی در صورت ظرفیت خوابگاهی مازاد و به صورت نقدی در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

نیمسال اقامت اضافی درصد افزایش اجاره بها
اول ۵۰ درصد
دوم ۱۰۰ درصد
سوم ۱۵۰ درصد

****************************************************

بیمه حوادث دانشجویی :

تمامی دانشجویان از زمان قبولی در دانشگاه  تا هنگام فراغت از تحصیل توسط دانشگاه بدون قید زمان و مکان تحت پوشش بیمه حوادث بوده که با انعقاد قرارداد با شرکت مربوطه کارت بیمه با اطلاع رسانی قبلی در اختیار هر دانشجو قرار می گیرد.

امور مربوط به دانش آموختگان:

صدور فرمهای تسویه حساب و فیش های بازپرداخت : کلیه دانشجویان در زمان فراغت از تحصیل موظف به مراجعه به این واحد بوده تا وضعیت بدهی آنها مشخص گردد.

در صورت وجود هرگونه سئوال یا ابهامی جهت ارائه تسهیلات دانشجویی، به واحد اداره رفاه دانشجویی دانشگاه واقع در دانشکده پزشکی مراجعه نمایید.

شماره تلفن اداره رفاه دانشجویی :  ۲۵ - ۰۳۱۵۵۵۸۹۰۲۱داخلی ۳۵۴۷

تلفکس: ۰۳۱۵۵۵۸۹۱۹۹

با عنایت به اینکه ادارات رفاه دانشجویی علوم پزشکی سراسر کشور تحت نظارت صندوق رفاه دانشجویان –گروه پزشکی می باشند؛ لذا کلیه دانشجویان جهت اطلاع از وضعیت بدهی خود در هر مقطع و همچنین آگاهی از کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه های رفاهی می توانند با آدرس و ایمیل های زیر مکاتبه و یا از سایت مربوطه بهره مند گردند.

آدرس پست الکترونیکی صندوق رفاه دانشجویان Sanduq@yahoo.com
آدرس وب سایت جهانی صندوق رفاه دانشجویان WWW.srd.ir
پست الکترونیکی اداره رفاه دانشجویان دانشگاه refahkaums@gmail.com
شماره تلفن صندوق رفاه وزارت بهداشت: ۸۴۲۱۲۳۰۰ - ۰۲۱
آدرس : تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از تقاطع طالقانی – نبش کوچه گیلان – پلاک ۵۷۹- کد پستی ۱۵۹۳۶۳۳۵۴۳ صندوق پستی ۱۳۱۳/۱۵۸۱۵ (جهت ارسال پیشنهادها)

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.