چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۷

اهداف سازمانی

00

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همزمان با تفکیک دانشگاه از دانشگاه شهید بهشتی در سال1365 تشکیل گردید. این معاونت هم اکنون با داشتن حدود 380 نفر کارمند در سه گروه رسمی، قراردادی و شرکتی با هدف تعامل نزدیک و دوسویه با کلیه دانشگاهیان فرهیخته در خدمت این عزیزان می باشد.

معاونت فوق شامل واحدهایی است که متقبل وظایفی چون تأمین امور رفاهی، خوابگاهی، فرهنگی و تغذیه ای دانشگاهیان است. واحدهای این معاونت عبارت است از: مدیریت تعالی فرهنگی و فوق برنامه، مدیریت امور دانشجویی، مدیریت تربیت بدنی، مرکز مشاوره دانشجویان، مرکز بهداشت و درمان دانشجویان و سلامت و شورای انضباطی.

گفتنی است این معاونت در راستای اهدافاستراتژیک دانشگاه و همچنین اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر ایجادبستری برای توانمندسازی اجتماعی و مشارکت در فرآیند توسعه فرهنگی، اجتماعی واقتصادی کشور و همچنین با توجه به حساسیت ویژه این معاونت به  لحاظ عملکردهایاجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانشجویان و تعهد بر عملکردی فراجناحیماموریت های زیر را بر عهده دارد:

 • مشارکت دانشجویان در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها
 • کشف و پرورش استعدادهای فرهنگی، ورزشی اساتید، دانشجویان و همکاران دانشگاه
 • توانمند سازی دانشجویان در امور اجتماعی
 • پرورش و ارتقای مهارت های فردی، خانوادگی و اجتماعی
 • بهبود روابط دانشجویی و کار گروهی
 • پروفیشنالیسم، الگو سازی و جانشین پروری
 • توجه به تمامی سلایق دانشجویی در برنامه های فرهنگی- هنری
 • پایش و ارتقای بهداشت و سلامت روان
 • بهبود فضای فرهنگی، ورزشی و امور رفاهی
 • استاندارد سازی خوابگاه ها
 • پایش و ارتقای باورهای دینی
 • تشکیل و پیشبرد محصول محور انجمن های علمی
 • مطالعه، طراحی و تولید سامانه جامع الکترونیک فعالیتای فرهنگی، ورزشی و دانشجویی

در این راستا و برای نیل به اهداف فوق معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تمام توان خود را با بهره گیری از جدیدترین فن آوری های روز دنیا، مشارکت کارشناسان و سازمان ها، تدوین آیین نامه ها و برنامه های جامع فرهنگی دانشگاه بکار گرفته است.