با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://www.mefda.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://www.mefda.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
فرهنگی http://www.mefda.ir/rss/tp/5
دانشگاهی http://www.mefda.ir/rss/tp/146
صنفی و رفاهی http://www.mefda.ir/rss/tp/145
قرآن و عترت http://www.mefda.ir/rss/tp/10
علمی و آموزشی http://www.mefda.ir/rss/tp/14
ورزشی http://www.mefda.ir/rss/tp/136
شعب دانشگاهی http://www.mefda.ir/rss/tp/17
دانشگاه‌ها > آبادان http://www.mefda.ir/rss/tp/31
دانشگاه‌ها > آباده http://www.mefda.ir/rss/tp/23
دانشگاه‌ها > اسفراین http://www.mefda.ir/rss/tp/22
دانشگاه‌ها > اراک http://www.mefda.ir/rss/tp/82
شعب دانشگاهی > اسدآباد http://www.mefda.ir/rss/tp/124
دانشگاه‌ها > اردبیل http://www.mefda.ir/rss/tp/24
شعب دانشگاهی > البرز http://www.mefda.ir/rss/tp/66
دانشگاه‌ها > ارومیه http://www.mefda.ir/rss/tp/26
دانشگاه‌ها > اصفهان http://www.mefda.ir/rss/tp/27
دانشگاه‌ها > اهواز http://www.mefda.ir/rss/tp/28
دانشگاه‌ها > ایلام http://www.mefda.ir/rss/tp/125
دانشگاه‌ها > ایران http://www.mefda.ir/rss/tp/119
شعب دانشگاهی > ایرانشهر http://www.mefda.ir/rss/tp/30
دانشگاه‌ها > بابل http://www.mefda.ir/rss/tp/32
دانشگاه‌ها > بوشهر http://www.mefda.ir/rss/tp/34
دانشگاه‌ها > بجنورد http://www.mefda.ir/rss/tp/29
دانشگاه‌ها > بیرجند http://www.mefda.ir/rss/tp/35
شعب دانشگاهی > بقیه ا... http://www.mefda.ir/rss/tp/36
دانشگاه‌ها > بم http://www.mefda.ir/rss/tp/37
شعب دانشگاهی > بهبهان http://www.mefda.ir/rss/tp/38
دانشگاه‌ها > تبریز http://www.mefda.ir/rss/tp/40
دانشگاه‌ها > تربت جام http://www.mefda.ir/rss/tp/130
دانشگاه‌ها > تهران http://www.mefda.ir/rss/tp/41
دانشگاه‌ها > تربت حیدریه http://www.mefda.ir/rss/tp/42
دانشگاه‌ها > جهرم http://www.mefda.ir/rss/tp/43
دانشگاه‌ها > جیرفت http://www.mefda.ir/rss/tp/44
دانشگاه‌ها > دزفول http://www.mefda.ir/rss/tp/50
دانشگاه‌ها > رفسنجان http://www.mefda.ir/rss/tp/51
دانشگاه‌ها > زابل http://www.mefda.ir/rss/tp/52
دانشگاه‌ها > زاهدان http://www.mefda.ir/rss/tp/53
دانشگاه‌ها > زنجان http://www.mefda.ir/rss/tp/54
دانشگاه‌ها > ساوه http://www.mefda.ir/rss/tp/83
دانشگاه‌ها > سراب http://www.mefda.ir/rss/tp/134
دانشگاه‌ها > سمنان http://www.mefda.ir/rss/tp/55
دانشگاه‌ها > سبزوار http://www.mefda.ir/rss/tp/56
دانشگاه‌ها > سیرجان http://www.mefda.ir/rss/tp/129
دانشگاه‌ها > شاهرود http://www.mefda.ir/rss/tp/57
دانشگاه‌ها > شوشتر http://www.mefda.ir/rss/tp/133
دانشگاه‌ها > شهرکرد http://www.mefda.ir/rss/tp/59
دانشگاه‌ها > شهید بهشتی http://www.mefda.ir/rss/tp/21
دانشگاه‌ها > شیراز http://www.mefda.ir/rss/tp/18
شعب دانشگاهی > علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی http://www.mefda.ir/rss/tp/61
دانشگاه‌ها > فسا http://www.mefda.ir/rss/tp/62
دانشگاه‌ها > قزوین http://www.mefda.ir/rss/tp/63
دانشگاه‌ها > قم http://www.mefda.ir/rss/tp/20
دانشگاه‌ها > کاشان http://www.mefda.ir/rss/tp/64
دانشگاه‌ها > کردستان http://www.mefda.ir/rss/tp/65
دانشگاه‌ها > کرمان http://www.mefda.ir/rss/tp/67
دانشگاه‌ها > کرمانشاه http://www.mefda.ir/rss/tp/68
دانشگاه‌ها > گراش http://www.mefda.ir/rss/tp/71
دانشگاه‌ها > گناباد http://www.mefda.ir/rss/tp/69
دانشگاه‌ها > گیلان http://www.mefda.ir/rss/tp/70
دانشگاه‌ها > گلستان http://www.mefda.ir/rss/tp/84
دانشگاه‌ها > لرستان http://www.mefda.ir/rss/tp/72
دانشگاه‌ها > لارستان http://www.mefda.ir/rss/tp/73
دانشگاه‌ها > مازندران http://www.mefda.ir/rss/tp/74
دانشگاه‌ها > مراغه http://www.mefda.ir/rss/tp/75
دانشگاه‌ها > مشهد http://www.mefda.ir/rss/tp/76
دانشگاه‌ها > نیشابور http://www.mefda.ir/rss/tp/77
دانشگاه‌ها > وارستگان http://www.mefda.ir/rss/tp/78
دانشگاه‌ها > همدان http://www.mefda.ir/rss/tp/79
دانشگاه‌ها > هرمزگان http://www.mefda.ir/rss/tp/33
دانشگاه‌ها > یاسوج http://www.mefda.ir/rss/tp/80
دانشگاه‌ها > یزد http://www.mefda.ir/rss/tp/81
شعب دانشگاهی > خلخال http://www.mefda.ir/rss/tp/151
شعب دانشگاهی > خوی http://www.mefda.ir/rss/tp/152
شعب دانشگاهی > خمین http://www.mefda.ir/rss/tp/153
آموزش http://www.mefda.ir/rss/tp/160
عکس http://www.mefda.ir/rss/tp/1
عکس > برنامه‌های ستادی http://www.mefda.ir/rss/tp/115
عکس > برنامه‌های دانشگاهی http://www.mefda.ir/rss/tp/116
عکس > مستند http://www.mefda.ir/rss/tp/117
عکس > عکس‌های دانشجویی http://www.mefda.ir/rss/tp/118
فیلم http://www.mefda.ir/rss/tp/114
فیلم > برنامه‌های ستادی http://www.mefda.ir/rss/tp/154
فیلم > برنامه‌های دانشگاهی http://www.mefda.ir/rss/tp/155
فیلم > کلیپ http://www.mefda.ir/rss/tp/156
فیلم > جشنواره‌ها و المپیاد‌ها http://www.mefda.ir/rss/tp/157
آرشیو پرونده http://www.mefda.ir/rss/tp/159