اهم فعالیت های دی ماه

totalNews:1

  • گراش ۱۴۰۰-۱۱-۰۵ ۰۹:۳۱

    کاری از مفداگراش ؛

    کلیپ / اخبار مفداگراش _ دی ماه ۱۴۰۰

    کلیپ ِ " اخبارمفداگراش " مهم ترین اخبار و فعالیت های ماهیانه معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش را به اختصار نشان می دهد . در چهارمین قسمت از این کلیپ ، اهم اخبار و فعالیت های دی ماه ۱۴۰۰ را ببینید.