تدوین شناسنامه اقدامات ملی سند قرآن و سلامت

کل اخبار:2

 • عکس ۱۳۹۹-۱۲-۱۸ ۲۱:۲۱

  به منظور تدوین شناسنامه اقدامات ملی سند قرآن و سلامت:

  نشست "هم اندیشی اعضای هسته فکری دبیرخانه کمیسیون قرآن و سلامت" برگزار شد

  قائم مقام دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت از تداوم برگزاری جلسات هسته فکری دبیرخانه این کمیسیون با هدف بررسی اولویت‌های علمی و اجرایی و تدوین شناسنامه اقدامات ملی سند راهبردی قرآن و سلامت خبر داد.

 • کمیسیون قرآن پژوهی ۱۳۹۹-۱۱-۲۶ ۰۷:۴۷

  با هدف تدوین شناسنامه اقدامات ملی سند قرآن و سلامت:

  نشست هم اندیشی هسته فکری دبیرخانه کمیسیون قرآن و سلامت برگزار می‌شود

  دبیرخانه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت از برگزاری نشست هسته فکری دبیرخانه این کمیسیون با هدف بررسی اولویت‌های علمی و اجرایی و فراهم سازی مقدمات تدوین شناسنامه اقدامات ملی سند راهبردی قرآن و سلامت در ۲۷ بهمن‌ماه جاری خبر داد.