خبرنامه مفدا

کل اخبار:273

 • چهل و چهارمین دوهفته‌نامه خبری "مفدا گناباد" منتشر شد ۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۱۲:۵۹

  چهل و چهارمین دوهفته‌نامه خبری "مفدا گناباد" منتشر شد

  چهل و چهارمین دوهفته‌نامه خبری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد منتشر شد.

 • 159 ۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۱۲:۳۰

  "صدوپنجاه‌ونهمین شماره خبرنامه مفدا" منتشر شد

  صدوپنجاه‌ونهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۹ اردیبهشت ماه تا ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا شماره 20 / سبزوار ۱۴۰۰-۰۳-۱۸ ۱۲:۵۱

  بیستمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  بیستمین شماره خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی ۲۰ اردیبهشت ماه تا ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا ۱۴۰۰-۰۳-۱۷ ۱۲:۳۰

  "صدوپنجاه‌ونهمین شماره خبرنامه مفدا" منتشر شد

  صدوپنجاه‌ونهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۹ اردیبهشت ماه تا ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • صدوپنجاه‌ونهمین شماره خبرنامه مفد ۱۴۰۰-۰۳-۱۷ ۰۸:۱۳

  "صدوپنجاه‌ونهمین شماره خبرنامه مفدا" منتشر شد

  صدوپنجاه‌ونهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۹ اردیبهشت ماه تا ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • صدوپنجاه‌ونهمین شماره خبرنامه مفد ۱۴۰۰-۰۳-۱۷ ۰۸:۰۴

  "صدوپنجاه‌ونهمین شماره خبرنامه مفدا" منتشر شد

  صدوپنجاه‌ونهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۹ اردیبهشت ماه تا ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه همدان ۱۴۰۰-۰۳-۱۷ ۰۷:۵۹

  چهل و پنجمین خبرنامه "مفدا همدان" منتشر شد

  روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان با انتشار چهل و پنجمین خبرنامه "مفدا همدان"، اخبار این حوزه را در قالب فایل الکترونیکی منتشر کرد.

 • خبرنامه ۱۴۰۰-۰۳-۱۶ ۱۲:۲۳

  "صدوپنجاه‌ونهمین شماره خبرنامه مفدا" منتشر شد

  صدوپنجاه‌ونهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۹ اردیبهشت ماه تا ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۴۰۰-۰۳-۱۶ ۰۰:۴۲

  "صدوپنجاه‌ونهمین شماره خبرنامه مفدا" منتشر شد

  صدوپنجاه‌ونهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۹ اردیبهشت ماه تا ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۴۰۰-۰۳-۱۵ ۱۰:۳۲

  "صدوپنجاه‌ونهمین شماره خبرنامه مفدا" منتشر شد

  صدوپنجاه‌ونهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۹ اردیبهشت ماه تا ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۴۰۰-۰۳-۱۴ ۱۸:۵۲

  "صدوپنجاه‌ونهمین شماره خبرنامه مفدا" منتشر شد

  صدوپنجاه‌ونهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۹ اردیبهشت ماه تا ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه اصل یی تبریز ۱۴۰۰-۰۳-۱۱ ۱۷:۰۲

  خبرنامه "تبریز مفدا"شماره ۴۸/ دوهفته نامه خبری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • کاشان ۱۴۰۰-۰۳-۰۸ ۱۱:۲۸

  چهلمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  چهلمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی اردیبهشت ۱۴۰۰ معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در ۸صفحه منتشر شده است.

 • چهل و دومین دوهفته‌نامه خبری "مفدا گناباد" ۱۴۰۰-۰۳-۰۵ ۱۱:۴۸

  چهل و سومین دوهفته‌نامه خبری "مفدا گناباد" منتشر شد

  چهل و سومین دوهفته‌نامه خبری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد منتشر شد.

 • خبرنامه مفدا سبزوار شماره 19 ۱۴۰۰-۰۳-۰۵ ۰۹:۴۳

  نوزدهمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  نوزدهمین شماره خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی ۵ اردیبهشت ماه تا ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا ۱۴۰۰-۰۳-۰۱ ۱۴:۱۳

  صد و پنجاه‌و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو پنجاه‌ و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۴۰۰-۰۳-۰۱ ۱۱:۳۰

  صد و پنجاه‌و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو پنجاه‌ و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • دومین شماره خبرنامه مفدا بم منتشر شد ۱۴۰۰-۰۳-۰۱ ۱۰:۰۳

  دومین شماره خبرنامه مفدا بم منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی دانشگاه‌ علوم پزشکی بم در بازه زمانی ۱ تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • مراغه ۱۴۰۰-۰۳-۰۱ ۰۹:۳۷

  صد و پنجاه‌و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو پنجاه‌ و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا ۱۴۰۰-۰۳-۰۱ ۰۹:۳۰

  صد و پنجاه‌و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو پنجاه‌ و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا ۱۴۰۰-۰۳-۰۱ ۰۹:۲۷

  صد و پنجاه‌و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو پنجاه‌ و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا شاهرود 7 ۱۴۰۰-۰۳-۰۱ ۰۹:۰۵

  هفتمین شماره خبرنامه مفدا شاهرود منتشر شد

  هفتمین شماره خبرنامه مفدا شاهرود شامل مهمترین رویدادهای حوزه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در زمینه ‌های صنفی، فرهنگی، ورزشی و علمی در بازه زمانی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰، شنبه یکم خرداد منتشر شد.

 • خبرنامه مفدا ۱۴۰۰-۰۳-۰۱ ۰۷:۴۲

  صد و پنجاه‌و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو پنجاه‌ و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • 1 ۱۴۰۰-۰۳-۰۱ ۰۷:۱۶

  صد و پنجاه‌و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو پنجاه‌ و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • 158 ۱۴۰۰-۰۲-۳۱ ۱۳:۳۲

  صد و پنجاه و هشتمین شماره خبرنامه مفدا

 • 1 ۱۴۰۰-۰۲-۳۱ ۱۳:۲۶

  صد و پنجاه‌و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو پنجاه‌ و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • 1 ۱۴۰۰-۰۲-۳۱ ۱۰:۳۸

  صد و پنجاه‌و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو پنجاه‌ و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • چهل و دومین دوهفته‌نامه خبری "مفدا گناباد" ۱۴۰۰-۰۲-۲۰ ۱۷:۴۳

  چهل و دومین دوهفته‌نامه خبری "مفدا گناباد" منتشر شد

  چهل و دومین دوهفته‌نامه خبری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد منتشر شد.

 • خبرنامه مفدا ۱۴۰۰-۰۲-۱۸ ۱۱:۵۵

  صدوپنجاه‌وهفتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوپنجاه‌وهفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی اول تا ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • مفدا ۱۵۷ ۱۴۰۰-۰۲-۱۸ ۱۰:۳۲

  صدوپنجاه‌وهفتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوپنجاه‌وهفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی اول تا ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.