نایب رییس و دبیرکمیسیون قرآن و سلامت

کل اخبار:1

  • همکاری مشترک میان دبیرخانه کمیسیون قران و سلامت با دفتر طب ایرانید سال جاری ۱۴۰۰-۰۱-۱۸ ۱۴:۰۳

    در نشست مدیرکل طب ایرانی با نایب رییس و دبیرکمیسیون قرآن و سلامت مطرح شد:

    تحقق اهداف سند ملی قرآن و سلامت مستلزم همکاری تمام بخش‌های ذی ربط است

    مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی در وزارت بهداشت در دیدار با معاون فرهنگی، دانشجویی، نایب رییس و دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت، با اشاره به زمینه‌های همکاری‌ مشترک، از آمادگی این دفتر برای اجرایی سازی راهبردها و تحقق اهداف سند توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت در بخش های مرتبط با موازین علمی و وظایف آن خبر داد.