هم اندیشی اعضای هسته فکری دبیرخانه کمیسیون قرآن و سلامت

کل اخبار:1

  • عکس ۱۳۹۹-۱۲-۱۸ ۲۱:۲۱

    به منظور تدوین شناسنامه اقدامات ملی سند قرآن و سلامت:

    نشست "هم اندیشی اعضای هسته فکری دبیرخانه کمیسیون قرآن و سلامت" برگزار شد

    قائم مقام دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت از تداوم برگزاری جلسات هسته فکری دبیرخانه این کمیسیون با هدف بررسی اولویت‌های علمی و اجرایی و تدوین شناسنامه اقدامات ملی سند راهبردی قرآن و سلامت خبر داد.